Hvad får du for dit kontingent til Dch?

Kontingentet 2019 består af

 • Landsforeningen DcH Danmark: 290,- kr.
 • Kreds 1: 165,- kr.
 • DcH Aalborg – klubmedlemsskab: 295,- kr.
 • DcH Aalborg træningsafgift: 400,-kr.

For kontingentet til Landsforeningen og kredsen får du:

 • For disse penge er man sikret med en udvidet hundeansvarsforsikring når man træner i DcH. En forsikring man således ikke behøver at have privat.
 • Lokalforeningen er dækket af en erhvervsansvarsforsikring som dækker alle de der udfører hverv for Lokalforeningen (f.eks. trænere, bestyrelsesmedlemmer samt hjælpere ved vedligeholdelsesarbejder etc.). Dækningen gælder bl.a. personskader som men og erhvervsevnetab. Dækker også ulykkestilfælde på vej til og fra møder.
 • Uddannelse af de trænere der i dag træner medlemmerne på pladsen er uddannet af nogle dygtige instruktører i DcH. Disse instruktører er uddannet af eksterne hundeeksperter. Uddannelsen af disse instruktører betales af landsforeningen.   
 • DcH tilbyder uddannelse af instruktører/trænere indenfor mange forskellige hundeaktiviteter. Eks. DcH Lydighed, Agility, IPO, Nordisk, SPH og Rally.
 •  Fællesskabet i DcH bevirker at medlemmerne i Lokalforeningen har mulighed for ar deltage i konkurrencer på kreds- og landsplan, hvor man kan måle sig med ligestillede fra andre lokalforeninger. Disse konkurrencer vil være lukket for alle andre uden medlemskab af DcH.
 • DcH stiller dommere til rådighed ved konkurrencer på både lokal- kreds- og landsplan til bedømmelse af hundefører der ønsker hundens evner prøvet under ordene forhold.
 • Dommernes uddannelse er også betalt af medlemmernes kontingent til kredsen og lokalforeningen.
 • Fællesskabet i DcH gør der muligt for Lokalforeningen at holde venskabskonkurrencer med naboklubber i nærområdet der også er medlem af DcH.
 • Som medlem af DcH deler man interessen og udgifter til at drive foreningen DcH sammen med124 lokalforeninger over hele landet med ca. 14.000 medlemmer.
 • DcH er den eneste hundesportsforening i Danmark der konstant har ventelister med nye medlemmer der gerne vil være en del af fællesskabet. Ikke mindst pga.prisen, der sammenlignet med andre ligestillede foreninger er bemærkelsesværdig lav.
 • DcH giver medlemmerne mulighed for at deltage internationalt, uden ekstra medlemskontingent i Nordiske konkurrencer. Hvert år sender DcH et landshold på 12 hundeførere til konkurrencer om Nordisk Mesterskab med Norge, Sverige og Finland.
 •   DcH gør også noget for ungdommen idet børn af medlemmer i Lokalforeningen og ungdomsmedlemmer har mulighed for at deltage i den årlige ungdomslejr af en uges varighed i begyndelsen af skolernes sommerferie.
 • Har medlemmer adfærdsproblemer med en hund stiller DcH Konsulenttjenesten til rådighed til løsning af problemet.
 • Eftersøgningstjenesten uddanner hunde til eftersøgning af tabte genstande for alle borgere.
 • Landsforeningen stille diverse blanketter i form af f.eks. dommersedler, tilmeldingsblanketter, resultatlister, konkurrencevejledninger, diplomer gratis til rådighed via DcHs hjemmeside.
 • DcH laver et medlemsblad DcH Bladet elektronisk og trykt som kan afhentes 6 gang om året med en masse godt læsestof for os ”hundetosser”

For kontingentet til DcH Aalborg klubmedlemskab og træningsafgift får du:     

Drift af foreningen herunder telefon, IT og forsikringer.
Drift af klubhus og baner herunder vand, el, renovation og spildevand.
Rengøring og vedligeholdelse af klubhus.
Helt eller delvis dækning af omkostninger vedr. klubaktiviteter og konkurrencer
Vedligeholdelse og indkøb af træningsartikler.
Uddannelse af trænere.
Tilskud til deltagelse i DM, NoM og VM.

13.05.2019
Aksel Lund
Kilde Kreds 1 og dcH Aalborgs regnskab 2018