Generel beskrivelse af DcHs programmer

Table Of Contents

DcH Aalborgs tilbud til hundeførere består af 3 forskellige hundesports programmer

 • DcH Programmet (Man leder pt. efter et nyt ord for dette program)
 • Agility
 • Rally

Som beskrives i det følgende:

DcH programmet

DcH, som er Danmarks største forening for træning af hunde, har sit eget program. DcH – programmet. DcH – programmet er delt op i fire klasser, hvor C-klassen er den letteste og sværhedsgraden af de enkelte øvelser stiger gradvist op igennem klasserne B, A og til slut Eliteklassen, som er den sværeste klasse.

For at opnå oprykning til den højeste klasse, Eliteklassen, skal hund og fører have et virkeligt godt samarbejde og hunden skal have lært at arbejde koncentreret over lang tid.

Op gennem klasserne udvikles hundene i et roligt tempo, så de bliver dygtigere til at udnytte deres sanser, blive mere vedholdende i arbejdet og til at samarbejde med deres hundefører.

En dygtig DcH-hund og fører kam sammen løse mange opgaver og vise flotte øvelser frem. Ved at arbejde med sin hund gennem flere år i et program, hvor hundens naturlige evner og sanser udvikles og skærpes, er det muligt at opnå et fantastisk samarbejde og en enestående forståelse for hunde.

DcH-programmet er for alle hunde og programmet indeholder flere momenter, som kan opdeles i 4 hovedområder – en slags 4-kamp, hvor alle dele er lige vigtig.

Lydighedsdelen indeholder forskellige øvelser: Lineføring/fri ved fod, stå, sid og dæk, apportering, spring og fremadsendelse.

Hundene trænes i rundering: at finde en skjult person og markere denne halsgivning eller bringsel. I de store klasser (A og Elite) udvides runderingen til en decideret eftersøgning i et større naturområde.

Spor er også en stor del af DcH-programmet. Hundene lærer at følge et spor lagt af en fremmed person og samle op eller markere genstande anbragt i sporet.

Frit søg er en øvelse, hvor hunde lærer at finde tabte genstande i er afgrænset naturområde.

I DcH arrangeres konkurrencer i alle 4 klasser i DcH programmet rundt om i hele landet.

Hund og fører kan rykke op til næste klasse ved at opnå de krævede point ved 2 konkurrencer inden for samme kalenderår.

C-klassen er begynderklassen i DcHs program og er kun for nye hunde og fører.

I mange foreninger findes der hold hvor der trænes frem mod C-klassen med grundlæggende lydighed og opstart af de forskellige øvelser. Når det grundlæggende er i orden, kan du starte på et decideret C-hold., hvor der arbejdes med momenterne der fører frem mod den færdige øvelse og evt. deltagelse i konkurrence.

I C-klassen trænes lydighedsøvelserne lineføring, stå, sid, dæk, apport og spring.

Første trind i rundering – hunden sendes direkte mod en delvissynlig figurant.

Frit søg – hunden skal finde en genstand i et felt.

I C-klassen er max. point 150 og hund  og fører skal opnå 110 point  2 gange for at rykke op i B-klassen.

B-klassen er for hunde og førere, der er rykket op fra C-klassen.

Samtidigt starter rutinerede førere med ny hund direkte i B-klassen. På den måde holdes C-klassen fri for at nye hundeførere kan boltre sig uden at skulle konkurrere med alle de rutinerede førere.

I B-klassen trænes C-klassens øvelser på lidt højere niveau og der introduceres nye lydighedsøvelser: fri ved fod og fremadsendelse med afdækning.

Og i B-klassen startes en af de helt store øvelser: spor. Konkurrencesporet er et 200 skridt langt spot med 2 vinkelrette knæk og 2 genstande.

I B-klassen er max. point 200 og hund og fører skal opnå 160 point 2 gange for at rykke op i B-klassen.

A-klassen er en rigtig brugshundeklasse hvor øvelserne får et omfang, der stiller krav til hundens naturlige evner, kondition og samarbejdsevner.

Lydighedsøvelserne får endnu en tak opad med sværhedsgraden. Der introduceres fremad med apport, Fremadsendelsen bliver længere og hundene skal lave gruppeafdækning, hvor op til 7 hunde ligger på række i 5 minutter.

Eftersøgningen startes i A-klassen. Hunden skal gennemsøge et større naturområde og finde og markere 2 skjulte figuranter, som den har lært det i C-klassen og B-klassen. Under eftersøgningen skal føreren sende hunden systematisk gennem området.

Sporet bliver nu 600 skridt langt med flere sværhedsgrader.

Det frie søg er med 3 genstande, der er skjult i et endnu større område på 50 X 50 skridt.

I A-klassen er max. point 300 og hund og fører skal opnå 260 point 2 gange for at rykke op i Eliteklassen.

Eliteklassen har et program, der kan tilbyde enhver brugshund udfordringer på et højt niveau. Hund og fører skal have et virkelig godt samarbejde for at kunne udføre øvelserne.

F. eks. er sporet 1000 skridt langt med både vinkelrette og spidse knæk og hunden skal selv opsøge sporet i et startfelt. Sporet har ikke en fastlagt skitse, så føreren ved ikke, hvordan rækkefølgen af momenterne er.

Eftersøgningen er et stort naturområde, 100 x 400 skridt og der er skjult en figurant og en genstand (kuffert, kasse, taske, støvsuger el. lign.). Føreren aner intet om områdets karakter eller hvor figurant og genstand er skjult. Området kan være af meget vatriable typer, så det er et stort arbejde at træne hunden til at løbe rigtigt og systematisk uanset, det areal, man bliver præsenteret for.

Lydighedsøvelserne er endnu en gang blevet sværere med nye momenter.

Frit søg er nu med 4 genstande i er felt på 70 x 70 skridt. 

Agility 

Agility er en hundesport, som er blevet meget populær, både som konkurrence og for sjov.

Agility kommer af det engelske ord agile, som betyder rask, kvik, hurtig, smidig. 

Agility går ud på at hunden så hurtigt som muligt og med så få fejl som muligt gennemløber en bane med forskellige forhindringer. Hunden skal bl.a. krybe gennem tunneller, balancere på planker, springer over forhindringer af forskellig højde og længde, løbe igennem en slalom, balancere på en vippe mv.

De første Agility opvisninger fandt sted som pauseindslag ved store ridestævner i England i slutningen af 1970erne. Det er således ikke tilfældigt at Agility kaldes en slags ridebanespringning for hunde. Siden har Agility udviklet sig til en seriøs hundesport, hvor der afholdes verdensmesterskaber.

Det er samtidig en sport med et stort publikumstække. Ved hundestævner får man hurtigt øje på agilitybanen, hvor mange tilskuere og hundeførere er samlet og glæder sig over den hurtighed og smidighed hundene – og hundeførerne – udfører når banen med forhindringer skal gennemløbes på kortigst mulig tid uden fejl.

Endnu er det ikke alle Dch afdelinger, der har Agility på programmet, men flere ser denne for hundetræning som en spændende fornyelse og tager den derfor med i deres tilbud til medlemmerne.

Kontrol og lydighed

Da hundeføreren i Agility uden snor skal føre sin hund gennem en bane med mange forhindringer så hurtigt som muligt, kræver det at hunden har god kontrol over sin krop, og at hundeføreren har kontrol over sin hund og med sine kommandoer og ikke mindst sit kropssprog, fortæller hunden, hvad den skal gøre. En god portion lydighed hører derfor også med, hvis hund og fører vil nå noget i denne sportsgren.

Du kan typisk begynde at træne Agility med din unghund, når den har gennemført hvalpe- og begynder/grundkursus. På det tidspunkt er hunden tilstrækkeligt udvokset. Små racer er hurtigere udviklet end store, men som hovedregel gælder, at man skal være forsigtig med at træne Agility med hun de under 12 måneder. For at deltage i konkurrencer skal hunden være 18 måneder.

Agility for sjov   

Men du behøver ikke at tænke i konkurrencebaner for at træne Agility med din hund. Rigtig mange hundeejere træner Agility sideløbende med DcHs andre programmer, fordi de synes at det er en god aktivering af hunden og hunden får en masse selvtillid og bliver meder lydig – og så er det rigtig sjovt for både hund og fører.

Ved konkurrence inddeles hundene i 3 størrelser:

 • Lille klasse  med en skulderhøjde op til 34,99 cm.
 • Mellem klasse med en skulderhøjde fra og med 35,00 cm. Til og med 42,99 cm.
 • Stor klasse med en skulderhøjde fra og med 43,00 cm.

De 3 størrelser konkurrerer ikke med hinanden

De officielle klasser omfatter både Agility og Spring klasser:

 • I Agility klasserne er alle forhindringer med.
 • I Spring klasserne kun forskellige former for spring, tunneler og slalom.

Endvidere tilbyder DcH de uofficielle klasser junior og senior

Både Agility og Spring er inddelt i forskellige klasser:

 • Klasse 1 er for nye hunde
 • Klasse 2 er for mere trænede hunde
 • Klasse 3 er de højeste klasse i DcH
 • Åben klasse Alle kan deltage i åben klasse. Resultater opnået her tæller med til kvalifikation til DcHs årlige Danmarksmesterskab.

Oprykningsregler:

 • Klasse 1 til 2: 8 fejlfrie gennemløb. Heraf mindst 4 i agility
 • Klasse 2 til 3: 6 fejlfrie gennemløb, heraf mindst 3 i agility, samt placering blandt de 20% bedste oprundet ud af antal deltagende hunde i klassen.
 • For oprykning kræves AG gennemløb under mindst 2 forskellige dommere.

Hunden kan kun deltage i den klasse, hvor den hører til og resultaterne beregnes hver for sig i Agility og Spring.

Forskellen mellem klasserne kendetegnes ved banens sværhedsgrad og hvor hurtigt hunden skal gennemføre løbet. Der er bestemte regler for hvilke fejl men kan få f. eks. hvis hunden river dele af et spring ned, forlader forhindringer den skal forcere i utide mv.

På samme måde kan man få vægringer hvis hunden f. eks. løber uden om et spring. Endelig er der en række ting og omstændigheder , der gør, at hunden kan diskvalificeres, f.eks. hvis den tager et forkert spring i forhold til den bane som dommeren har lavet.

Rally

Rally blev førest beskrevet i USA af Bud Kramer. Hans mål var at beskrive et prøveprogram, hvor det positive og villige samarbejde mellem hund og fører var i højsædet. De enkelte øvelser skulle afspejle den kommunikation og de bevægelser, som skabte det gode grundlag for det daglige samvær med hunden.

De øvelser som Bud har beskrevet, er alle udviklet så de kan bruges i hverdagen når hunden f.eks er med i byen og man skal udenom ting, kikker på vinduer og møder venner og bekendte. I 2001 blev de første prøver gennemført i USA og siden 2003 er Rally blevet brugt i træningen flere og flere stedet i Dannmark.

Siden 2006 har der, i Danmark været afholdt prøver i rally. Ved prøverne er glæden, udstrålingen og samarbejdet vigtigere end præcisionen. Under prøven kan der kommunikeres frit med hunden og der er ingen krav om at der skal bruges særlige kommandoer.

Prøverne gennemføres på en bane med 10 til 20 skilte, som angiver hvad hunden og føreren skal gøre. F.eks. stoppe og få hunden til at lægge sig. Hundeføreren skal selv finde den rigtige vej rundt på banen og sikre at hunden får gjort øvelserne rigtigt. Det hele foregår i et raskt tempo og med en udstråling af glæde og overskud. Det gør også at prøverne er underholdende at se på.

Mange lydighedstrænere har funder inspiration i Rally og har selv fundet på flere øvelser med tilhørende skilte, men glæden og den initiativrige hund, som er grundlaget for Rally, har også skabt rigtigt mange rene Rally hold, som arbejder målrette med prøverne i Rally.

Der konkurreres i 5 klasser, begynder, øvede, ekspert, champion og en åben klasse som alle kan starte i. Den åbne klasse er den hvor man kan opnå udtagelse til DcHs DM i Rally.

Kilde DcH Danmark

Aksel Lund