Hvorfor vælge os

Hvorfor vælge medlemsskab af- og træning i DcH Aalborg

  • Du får trænere med en bred erfaring og uddannelse, vores trænere deltager i landsforeningens træneruddannelse og div. efteruddannelseskurser.
  • Du får muligheder for efter et kursus i hvalpetræning og/eller unghundetræning, at deltage i forskellige træningsprogrammer som lydighed, agillity, rally og familieprogram.
  • Du får mulighed for at deltage i konkurrencer afholdt af såvel Dch Aalborg som andre DcH klubber eller på landsplan.
  • Du får specialtilbud i enkeltstående kurser f. eks. Spor.
  • Du kan deltage i klubbens arrangementer, som foredragstilbud, sociale aktiviteter (sommersjov, klubmesterskab og tilhørende festaften, juleafslutning m.m. ).
  • Du får unikke træningsfaciliteter på stor og velegnet træningsplads ”Naturområde Voerbjerg”.
  • Du kan benytte vores klubhus, hvor du kan nyde en kop kaffe og dele dine træningsoplevelser og – spørgsmål med dine træningskollegaer og træner.
  • Du modtage Landsforeningens klubblad og kan gøre brug af øvrigt informationsmateriale fra landsforeningen som er tilgængelig fra vores hjemmeside eller øvrigt materiale som ligger i vores klubhus.
  • Du kan gøre brug af Landsforeningens tilbud om løsning af evt. adfærdsproblemer, som ligger ud over hvad vores trænere kan afhjælpe. Vi har i Klubben en sådan konsulent som du gratis kan benytte.