Vi tilbyder

Indholdsfortegnelse

Al træning i DcH Aalborg er baseret på det positive samarbejde mellem hund og fører. Vi benytter os kun af positive indlæringsmetoder og bestræber os på at arbejde ud fra den enkelte hund og førers motivationsfaktor

Hvalpehold

Hvalpehold er for dig, som har brug for/lyst til at fokusere på træning, kontakt og samarbejde fra starten af, for derigennem at opbygge et stærkt tillidsbånd mellem din hund og dig. Al træning foregår på den enkelte hunds præmisser og der tages hensyn til både race og alder/udviklingsniveau. Holdet er for hvalpe fra 8 uger til 12 måneder.

Unghundehold

Unghundehold er for dig, som enten har gået på hvalpehold eller har en hund på 12 måneder til ca. 2-3 år og som ønsker at arbejde med kontakt, samarbejde og rettidig belønning. Der trænes individuelt efter den enkelte førers ønske om fremtidig træning, hvadenten det gælder DcH lydighed, Rally eller Agility.

DcH lydighed

DcH lydighed er for dig som gerne vil arbejde med forskellige lydighedsøvelser som lineføring, stå, sit og dæk, apport, fremsendelse og spor m.m. Her er der også mulighed for at gå til konkurrence, hvis det er hvad du brænder for. Holdet er for hunde på ca. 2 år og opefter og det kræves at din hund har trænet på et hvalpehold eller unghundehold før du starter denne træning.

Rally

Rally er for dig, som gerne vil arbejde med samarbejde, kontakt og præcision i små lydighedsøvelser sammensat som et forløb på en bane. Din hund skal have gået på hvalpehold eller have modtagen anden form for træning inden det er muligt at gå på dette hold. Her er der også mulighed for at gå til konkurrence, hvis det er hvad du brænder for.

Familie rally

Familiehundetræning er for dig som gerne vil lave noget aktivt med din hund, uden at det går i nogen bestemt retning. På dette hold er du selv med til at planlægge træningen og stort set alt kan lade sig gøre. Alle hunde er velkomne uanset alder.