Kontingent

Kontingent DcH Aalborg pr. 1/1 2020

Medlemsskab i DcH betales altid året ud, og er sammensat af fire komponenter. Gebyrer til Landsforeningen, og kredsforeningen, samt klubmedlemsskabet er faste pr. medlem, mens træningsafgiften kan afvige efter antallet af familiemedlemmer, hunde, o.lign.

Normalt medlemskab
DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 395,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. 500,00
Total kontingent kr. 1.350,00

Familiemedlemsskab hver sin hund: (nr 2, 3 osv samme husstand)
DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 395,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. 250,00
Total kontingent kr. 1.100,00

Familiemedlemsskab samme hund: (nr 2, 3 osv samme husstand)
DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 395,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. –
Total kontingent kr. 850,00

Passivt medlemskab
DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 395,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. –
Total kontingent kr. 850,00

Kontingent betales rettidigt 31. januar for fortsættende medlemmer.
Ved indmelding efter 1/7 halveres træningsafgiften.
Kontingent til Lands- og kredsorganisationen vil altid være de gældende satser.

Se en liste over hvad du får for dine kontigent penge her

Ved tvivlsspørgsmål kontakt kassereren på kasserer@dch-aalborg.dk