Introduktion

DANMARKS CIVILE
HUNDEFØRERFORENING
AALBORG

Uddrag fra de gamle protokoller 1921-38

Uddrag fra de gamle protokoller 1939-59

Uddrag fra de gamle protokoller 1960-79

Uddrag fra de gamle protokoller 1980-91

“De gamle årgange”

Førere og hunde samlet på vej til træningspladsen
i 1930’erne. Læg mærke til cyklisten til venstre.
Den gang havde man hat på til træning.

Den første civile formand i Aalborg
Købmand Holger Larsen
sad i formandstolen 1937-1946

Ca. 50 førere og hunde samlet til træning. Men
det er også sket, at man om vinteren cyklede en
halv snes kilometer og kom til en tom plads. Men
man ventede, hvis der skulle dukke nogen op,
bestyrelsen og træningslederne måtte jo gøre
deres pligt.

Søndag 9. februar 1975 på Aalborg Hundecenter. 47 ny hundeejere var mødt
til lydighedstræning med hunde af 20 racer.

 

F O R O R D

Bestyrelsen for DcHs lokalforening i Aalborg besluttede på et bestyrelsesmøde, at man i forbindelse med 70-års jubilæet ville forsøge at udgive et jubilæumsskrift.
Indholdet skulle dels være baseret på en gennemgang af de gamle forhandlingsprotokoller og dels på artikler skrevet af nuværende og tidligere medlemmer af lokalforeningen.

———-

Dette er resultatet, og det har både været et interessant – men også til tider besværligt arbejde at tyde referaterne i protokollerne. Der er forsøgt gengivet væsentlige beslutninger og oplevelser, som de er beskrevet, og det er min vurdering, at der herved er lagt et godt grundlag for, at man i fremtiden kan dykke yderligere ned i DcH Aalborgs interessante historie.
Jeg skal hermed samtidig takke de personer, som har bidraget til, at jubilæumsskriftet er blevet en realitet dels ved bidrag med egne oplevelser dels ved fremstillingen af skriftet.

På det nederste billede ses formanden i 1991, Aksel Lund, i gang med at
gennemgå de gamle protokoller helt tilbage til starten i 1921.

Næste: Uddrag fra de gamle protokoller