Konkurrenceetik

Af Gitte Albæk Bielefeldt, træner og konsulent i DcH 
Udgivet Jul 17, 2008

Etik er “læren om det ene menneskes rette optræden over for det andet”

Alle deltagere og hjælpere ved en konkurrence er sammen om at skabe en god konkurrencedag – en dag, som bør være en positiv oplevelse for alle. Der er imidlertid en stigende utilfredshed ved konkurrencer i DcH, både i lydighed og agility.
Der er dommere, der har valgt at stoppe, fordi de ikke længere har lyst til at bruge deres fritid på at høre på konkurrencedeltagernes tiltagende brok og utilfredshed.
Dårlig opførsel fra konkurrencedeltagerne får dommere, hjælpere og medkonkurrenter til at miste lysten til at deltage.

DcH består kun af frivillig arbejdskraft

Der er behov for rigtig mange ulønnede, frivillige hjælpere for at afvikle en konkurrencedag: Konkurrenceledelse, dommere, sporlæggere, figuranter, opstillere, beregnere, køkkenpersonale, rengøring, dommerskrivere m.m. Ofte er der flere hjælpere end deltagere i en konkurrence. De frivillige er alle mennesker, der vælger at bruge en dag eller to af deres fritid på, at andre kan gå til konkurrence. Mange af de mennesker, der er frivillige i DcH, går ikke selv til konkurrence med deres egen hund.
En hel del af de konkurrencegående hundeejere har ikke selv prøvet at stå ”bag kulisserne” ved en konkurrence og aner ikke hvor mange mandskabstimer, der skal bruges for at afvikle en konkurrence. Hvis vi fortsat skal kunne fastholde den frivillige arbejdskraft, er det nødvendigt at den påskønnes.
Dette gælder også for dommernes store indsats. Dommerne bruger søndag efter søndag i konkurrencesæsonen på, at andre kan gå til konkurrence, og derudover  bruger de også tid på efteruddannelse og møder. De stiller op i al slags vejr for at bedømme konkurrencedeltagernes præstationer. Er der noget at sige til, at de mister lysten, hvis de gang på gang møder surhed og dårlig sportsånd fra deltagere, der end ikke siger tak for bedømmelsen? Uden dommerne kan der ikke være konkurrencer! Måske vil det være nemmere at få flere nye dommeraspiranter, hvis dommernes arbejde bliver bedre påskønnet af konkurrencedeltagerne?

Usportslig optræden

Det bliver mere og mere almindeligt at høre om hundeførere, der opfører sig egoistisk eller endog generer andre konkurrencedeltagere. Det gælder både indenfor lydighed og agility. Nogle siger, at det skyldes at folk bliver mere og mere selvfokuserede og egoistiske og ofte har ”rundsave på albuerne”. Ligegyldigt hvad det skyldes, så er det forkasteligt at genere eller distrahere andre konkurrencedeltagere for egen vindings skyld. Det er simpelthen dårlig opførsel og giver dårlig stemning til konkurrencerne!
Tilsyneladende er der ikke så mange problemer med usportslig optræden i brugshundeprøverne. Måske skyldes det denne formulering i de generelle bestemmelser for brugsprøver:

”Prøvedeltageren skal fremføre sin hund på en sportslig korrekt måde, og skaluanset det opnåede resultat i én disciplin, fremstille hunden i samtlige discipli-ner ved den pågældende prøve”.

Måske skulle man overveje at indføre lignende bestemmelser i DcH’ s konkurren-ceprogram.

Ansvaret ligger i lokalforeningerne

Hvordan får vi forbedret opførslen ved konkurrencerne? Efter min mening bør man ”starte ved roden”, nemlig hjemme i lokalforeningen. Lokalforeningen og trænere af konkurrencehold bør lære deres hundeførere konkurrenceetik og god sportsånd, inden de kommer ud i konkurrence. Konkurrencedeltagerne repræsenterer jo også deres lokalforening.
I min egen lokalforening bliver alle nye konkurrencedeltagere gjort bekendt med, hvordan man forventer, at de opfører sig. Man har man bedt dommerne i kredsen om at melde tilbage, såfremt der er hundeførere fra foreningen, der ikke opfører sig korrekt, høfligt og sportsligt. Hvis der kommer negative meldinger fra dommerne eller fra andre lokalforeninger, tager lokalforeningen en snak med den pågældende hundefører, inden vedkommende igen får lov at deltage i konkurrence.
I samme lokalforening gør man endvidere et stort stykke arbejde for at lære de medlemmer, der deltager i konkurrencer, at sige tak til dommere, sporlæggere,figuranter med mere. Den vane kunne godt tåle mere udbredelse.

Ved at følge de efterfølgende råd kan du som tilgift tage hjem fra en god konkur-rencedag – med eller uden pokal – men helt sikkert med selvrespekten i behold.
Vær med til at gøre det til en god dag for alle deltagere og hjælpere:

 • Udvis kammeratskab og sportsånd. Vær mod andre, som du ønsker de skalvære mod dig.
 • Meld fra, hvis du bliver forhindret i at deltage i konkurrencen. Der er folk,der venter på at DU skal komme og konkurrencen bliver måske forsinket til irritation for alle.·
 • Det er usportsligt at forlade en konkurrence i utide. Hvis det er absolut nødvendigt for dig at afbryde konkurrencen og tage hjem, så giv besked til konkurrenceledelsen. Tag ikke hjem blot fordi du bliver sur på grund af dårlig bedømmelse, præstation eller lignende. Benyt i stedet resten af dagen til at træne dig selv og din hund i konkurrencedeltagelse.·
 • Sæt hele dagen af til konkurrencedeltagelse. Vær med til at gøre afslutningen festlig, den bliver nemlig så kedelig, hvis halvdelen af konkurrencedeltagerne er taget hjem.·
 • Sig TAK til dommere, sporlæggere, figuranter og øvrige hjælpere. Det er ikke en selvfølge, at der er mennesker der arbejder ulønnet hele dagen (eller flere dage) for at afvikle en konkurrence, de ikke selv deltager i. Påskøn denfrivillige og ulønnede arbejdsindsats.Uden dommere, frivillige og hjælpere er der ingen konkurrencer.·
 • Køb mad og drikkevarer på stedet. For nogle klubber er indtjeningen på konkurrencedage en meget vigtig indtægtskilde. Overskud på konkurrencedagen giver klubben lyst til at arrangere flere konkurrencer.·
 • Konkurrenceprogrammet kan selvfølgelig altid diskuteres, men når du selvv ælger at gå til konkurrence, er det altså det eksisterende program du indvilger at gå til konkurrence i. I øvrigt er det nuværende konkurrenceprogram det mest demokratiske vi nogen sinde har haft i DcH. Det har været udsendt til høring i lokalforeningerne og til debat på DcHs landsforenings hjemmeside, inden det blev vedtaget.·
 • Dommere er forskellige. Det er muligt, at du ikke får den samme bedømmelsefor en præstation fra gang til gang. Hovedsagen er, at deltagerne bliver bedømtefter de samme kriterier på konkurrencedagen.·
 • At gå til konkurrence er dit behov– ikke din hunds behov. Hunden skal ikke lide under, at du har en dårlig dag. Hunde er ikke robotter. De reagerer forskelligt alt efter omstændighederne. Hunde kan ikke generalisere. At lave en sit-øvelse hjemme i stuen, er ikke det samme for en hund som at lave en sit-øvelseinde på gågaden eller på træningspladsen. Det er der kun en løsning på: Gentaget og varieret træning forskellige steder og med forskellige forstyrrelser. Hvis din hund ikke kan øvelsen, så er det fordi den ikke har lært den godt nok! Den perfekte hund, som altid lystrer dine kommandoer til punkt og prikke, kan du købe i en legetøjsbutik med tilhørende fjernbetjening. Og husk i øvrigt, at defleste fejl er førerfejl.
 • Hvis du ikke kan tåle at tabe– så bliv hjemme.·
 • Husk i øvrigt: At det eneste du kan vinde som regel er et stykke papir med tal på og en billig pokal!