Feromoner – fup eller fakta?

Af Gitte Albæk Bielefeldt, konsulent og træner i DcH
Udgivet Jul 17, 2008

Beroligende feromoner til hunde har været i handelen i et par år.
Hvad er feromoner og virker de overhovedet? I samarbejde med en dyrlæge har jeg lavet min egen lille undersøgelse af Dog Appeasing Pheromone, også kaldet D.A.P.

Det mystiske middel, der virkede

Min nysgerrighed blev vakt i december sidste år, da dyrlæge Pernille B. Jørgensen, Dyrehospital Hejsager fortalte om det beroligende feromon D.A.P. og foreslog, at jeg afprøvede det til min fyrværkeriangste hund Miska.
Miskas angst for fyrværkeri opstod først da hun var 2 år gammel. Et par drenge affyrede et ulovligt kanonslag et par meter fra hunden og mig. Miska gik i chok og burde have været behandlet af en dyrlæge. Efter den oplevelse blev tiden omkring nytår et mareridt. Hver gang der var brag i nabolaget, gemte Miska sig. Det var umuligt at aflede hendes opmærksomhed. Hun lukkede af for AL kontakt, rystede og var panisk angst. Angst anfaldene kunne vare op til en time.
Jeg har i en del år forsøgt at hjælpe min nu 8 år gamle hund med træning, med lyd Cd’er, lykkepiller og øvrig angstdæmpende receptpligtig medicin (det sidste med meget dårligt resultat). Alt sammen uden nævneværdig virkning.
Jeg var temmelig skeptisk over for D.A.P. Kunne en lugtfri, vandagtig væske virkelig afhjælpe mit mangeårige problem?
Jeg satte diffusoren i stikkontakten i stuen og havde sprayen parat, da der næste gang blev affyret fyrværker i inabolaget. Da jeg hørte det første brag sprayede jeg D.A.P. på et tørklæde, som hunden fik om halsen. Til min store forbavselse havde det en effekt. Miska var ikke nær så angst, som hun plejede at være, hun rystede mindre og jeg kunne endda komme i kontakt med hende. Hunden var bestemt ikke blevet ligeglad med fyrværkeriet, men angsten var dæmpet og til at håndtere.

Virkning på forskellige problemtyper

I det forløbne år har jeg, som træner og konsulent afprøvet D.A.P. på hunde med forskellige typer problemer.
Kort tid efter nytår afprøvede jeg D.A.P. på en hund, der pludselig ikke ville ud af bilen på træningspladsen. Hunden var tydelig angst og bed efter ejeren. Vi prøvede at smide en handske sprayet med D.A.P. ind til hunden og efter et par minutter kunne vi give hunde et tørklæde med D.A.P. på og hunden gik ud af bilen uden yderligere problemer.
Alene hjemme problemer kan dæmpes betydeligt ved at sætte diffusoren op i det rum hunden opholder sig i.
Diffusoren dækker 60-70 m2 og flasken holder ca. 1. måned. Jeg har oplevet, at en hund der bed alt i stykker, når den var alene hjemme, stoppede fuldstændig med den destruktive adfærd.
Når det handler om køresyge og angst for biler, har D.A.P. en dæmpende effekt. Man sprayer ganske enkelt hundens tæppe eller giver den tørklæde med spray om halsen. Virkningen af sprayen holder i ca. 2 timer. I ét tilfælde var problemet en hvalp, der tydeligvis var meget utryg ved bilen, i et andet tilfælde var det en voksen hund, der gøede og hylede uafbrudt i bilen. I begge tilfælde blev problemerne tydeligt mindre og kunne sammen med øvrig træning fjerne angsten.
Det er ret almindeligt med stressede hunde på træningspladserne og jeg har afprøvet om D.A.P. er virksomt i den sammenhæng. I 5-6 tilfælde har jeg umiddelbart inden træning givet stressede hunde et tørklæde sprayet med D.A.P. på. Det er dog min erfaring, at midlet ikke er særlig virksomt udendørs, men det KAN dog have en dæmpende effekt.
På Dyrehospital Hejsager i Haderslev har de i et års tid afprøvet D.A.P. på dyrlægeangste hunde. Inden de angste hunde kommer ind i klinikken, bliver de iført et stofhalsbånd med D.A.P. Dyrlæge Pernille B. Jørgensen fortæller, at dyrehospitalet har meget gode erfaringer med effekten af midlet.D.A.P. er IKKE et mirakelmiddel, der løser problemer som ved et tryllesalg, men midlet har en beroligende og angstdæmpende effekt i stressede eller uvante situationer og kan sammen med korrekt træning medvirke til at reducere eller fjerne angst. Midlet er ikke sløvende.

Hvad er D.A.P. så for noget? 

Forskere har fundet ud af, at hunhunde producerer et beroligende feromon omkring mælkekirtlerne, når de har hvalpe. Dette feromon giver hvalpene en konstant følelse af tryghed og sikkerhed. Midlet anbefales derfor også brugt, når man får en ny hvalp i huset.
Man har endvidere fundet ud af, at alfadyrene i en ulveflok udskiller det samme beroligende feromon i området omkring øjne og ører og dette medvirker formentlig til stabilitet i flokken.
Dette beroligende feromon er blevet udviklet i syntetisk form og kaldes D.A.P.
Betegnelsen D.A.P. er en forkortelse for ”dog appeasing pheromone” som direkte oversat til dansk betyder ”hunde beroligende feromon”.
Feromoner er naturligt forekommende kemiske signalstoffer, der udskilles af alle dyr og insekter og som via lugtorganerne direkte påvirker den primitive del af hjernen (det limbiskesystem), hvor følelserne sidder. Påvirkningen går næsten helt uden om den bevidste del af hjernen.
Man har indtil nu isoleret tre typer feromoner: seksuelle-, beroligende- og angstferomoner.
Bortset fra angstferomoner, er feromoner artsspecifikke, det vil sige at hundeferomoner ikke påvirker mennesker og omvendt. Mange typer angstferomoner virker dog på tværs af arterne, så man har faktisk fundet en videnskabelig forklaring på, hvorfor angst smitter.
Styrken af hunhundenes seksuelle feromon, som udskilles under løbetiden, kender vi alle fra hanhundenes ivrige adfærd. Hunde udskiller i øvrigt også forskellige typer feromoner i urin og afføring, man kender endnu ikke alle typer, men har en formodning om, at de udover seksueltilstand også udskiller feromoner, der fortæller om køn, rang, sundhedstilstand m.m.
Feromoner er et duft- og signalstof og har intet med hormoner at gøre. Der er ingen bivirkninger forbundet med brugen af D.A.P., heller ikke for mennesker. Enkelte mennesker kan dog lugte D.A.P. som en svag moskusagtig lugt.

Kliniske undersøgelser og forskning

Der er bl.a. lavet kliniske undersøgelser af D.A.P.s effekt ved køresyge/bilangst, fyrværkeri samt stressrelaterede problemer på hundeinternater og disse undersøgelser viser, at D.A.P.har en stressnedsættende effekt.
Forskere er dog enige om, at midlet ikke skal bruges som det eneste behandlingsmiddel, men at det bør bruges sammen med desensibiliterende træning (gradvis tilvænning) som et hjælpende redskab. Det er væsentlig lettere at trænge igennem med træningen, når hundens stress og angst er reduceret.
Foruden D.A.P. bliver der også produceret syntetiske feromoner til brug for stressnedsættelse hos køer, grise, heste og katte.
Mennesker udskiller også alle tre typer feromoner og på internettet kan man finde en delreklamer for parfumeprodukter med menneskelige feromoner, der skulle virke seksuelttiltrækkende på det modsatte køn! De fleste af disse produkter er sikkert svindel, men der er en omfattende forskning i gang med menneskelige feromoner og vi kommer nok til at høre meget mere om feromoner i fremtiden.

Fyrværkeriangst

Ved fyrværkeriangst anbefales det, at sætte en diffusor med D.A.P. i stikkontakten ca. 14 dage før maksimal virkning ønskes. Det er dog min erfaring, at det virker efter få dage. Der kan efter behov suppleres med spray enten på et tørklæde om hundens hals eller man kan spraye hundens tæppe. Da midlet er alkoholbaseret bør man lade spray på et tørklæde dampe af, inden man sætter det om halsen på hunden. Man må ikke spraye midlet direkte på hundens pels.

Myg og elefanter

Som et kuriosum kan det nævnes, at bortset fra angstferomoner, som virker på tværs af flere dyrearter, er der indtil nu kun fundet et feromon, som ikke er helt artsspecifikt og det er et identisk seksuelt feromon som udskilles både af brunstige hunelefanter og af en bestemt afrikansk hunmyg. Så hvis man ser en afrikansk hunelefant, der er omsværmet af opstemte hanmyg, så er det forklaringen!

Produktoplysning 

D.A.P. fås i sprayflaske (effekten varer ca. 2 timer ) og som en elektrisk diffusor, der skal anbringes i stikkontakten i det rum hunden opholder sig mest i, virkningen holder ca. 4 uger. Det kan købes i velassorterede dyreudstyrsbutikkerog hos mange dyrlæger.
Det er ikke et receptpligtigt middel.

Kilder:

P. Pageat og E. Gaultier: Current research in canine and feline feromones.
P. Pageat og E. Gaultier: Effects of a synthetic dog appeasing pheromone (DAP) on behavior problems during transport.
E. Todd, D. Brander, N. Waran: Efficacy of dog appeasing pheromone in reducing stress and fear related behavior in shelter dogs.
D.S. Mills, M.G.Estelles, P.H.Coleslaw, C.Shorthouse: Retrospective analysis of the treatment of firework fears in dogs.
Tristram D. Wyatt:: Pheromones and Animal Behaviour: Communication by Smell and Taste. Cambridge UniversityPress.