Referat af møde i hjemmesideudvalget d. 25.04.2019

  1. Nyt fra bestyrelsen v/Lasse

Der er intet at berette

  • 11 spørgsmål til bestyrelsen – ingen tilbagemelding

Der er ingen tilbagemelding på de stillede spørgsmål . Sp. 1 – 7 genfremsættes.

8) Fremfinding af billeder af tidligere formænd og æresmedlemmer i gang sættes når Aksel får nøgle til klubhuset.

9) Historisk materiale afventer fremfinding af billeder.

  • Spørgsmål til træningsudvalget – ingen tilbagemelding

Der er ikke aftalt procedure for vedligeholdelse af træningsplan og baneoversigt, afventer møde i træningsudvalget/fælles trænermøde

  • DcH træningsplan sommeren 2019

Træningsplan vedr. lydighed udarbejdet, Sabina supplerer med Rally og Agility

  • Opsamling af resultater

Aksel lave udtræk fra DcH Danmarks resultatoversigt og lægger resultaterne i et regneark som sættes på hjemmesiden under resultater. Sabina arbejder videre med kontakt til Dch danmark om en enklere model for fremfinding og synliggørelse af Aalborg hundeføreres resultater

  • Forslag til wall of fame

Ingen bud

  • Billeder på hjemmesiden – herunder gamle billeder

I første omgang findes billeder af tidligere formænd og æresmedlemmer.

  • Ideer til yderligt indhold

Flere lokalforeninger har beskrevet hvad får vi for kontingenter til Landsforeningen, kredsen og lokalforeningen. Aksel laver  tilsvarende dokument for DcH Aalborg, som lægges på hjemmesiden

Der findes en række interessante artikler på flere lokalforeningers hjemmeside om hundeemner. Sabina ser på disse f. eks DcH Frederikshavns hjemmeside og vurderer om vi skal have disse med på vores side

De kan muligvis findes på kredsens – eller landsforeningens hjemmeside.

DcH Danmark har en beskrivelse af hvad Dch tilbyder inden for Lydighed, Agility og Rally. Vi lægger en sådan beskrivelse ind på hjemmesiden foran de lokale beskrivelser. 

Artikler fra opslagstavlen og ”andre steder” sættes på hjemmesiden under artikler.  

  • indspark fra medlemmerne

Ingen indspark

  1. Evt.

Næste møde torsdag den 19.09.2019 hos Aksel kl. 15.30.

Hvis nogen har kommentarer eller forslag til supplement til hjemmesiden sendes dette til Aksel mailadr.  Godsk@privat dk.

Husk, I der er med i gruppen på facebook, at noget af det i lægger derpå også kan være velegnet til hjemmesiden.

25.04.2019 Aksel Lund

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *