Trænermøde den 13.nov 2018

Trænermøde tirsdag den 13.november 2018

kl.19.00 – 21.00

Fremmødte: Aksel, Malene, Lone, Annelene, Pia, Karina, Lise, Anne, Jesper, Laila, Lasse og Trine

Afbud: Trine P og Lene

  • Information fra bestyrelsen

Leif er stoppet som formand og bestyrelsen arbejder for at få styr på det hele

 

 

  • Information fra træningsudvalget

  • Udvalget består af:

Lise med ansvar for lydighed og unghunde. Laila med ansvar for rally og agility. Trine med ansvar for hvalpe og familiehold

  • Der afholdes fællestrænermøder i marts, august og november. Derudover afholdes der trænermøder efter behov, både fælles og indenfor div grene

  • Vi afholder en klubkonkurrence til forår/sommer som vi alle hjælpes ad med at arrangere

 

  • Hvem er træner næste år og på hvilket hold?

-Karina fortsætter med sit unghundehold – her er der plads til 3-4 nye hunde efter jul

-Anne starter nyt unghundehold op – størrelsen af holdet afhænger af hvor mange hvalpe der fortsætter og om der kommer hf fra Lindholm hvor Anne har gået aspirant

-Lise hjælper på enten Karinas eller Annes hold alt efter hvor der er mest brug for det

-Pia og Aksel fortsætter med deres hold – her er der plads til nye hunde, antal afhænger af hvor mange der hunde der fortsætter næste år

-Malene fortsætter med sit hold – her er der altid plads til nye hunde(på konkurrenceniveau)

-Annelene fortsætter med sit agilityhold

-Laila og Jesper fortsætter med deres agilityhold – her er der plads til nye hunde, antal afhænger af hvor mange hunde der fortsætter næste år

-Laila fortsætter med sit Rallyhold

-Trine P overtager Leifs rallyhold

-Lone stopper som rallytræner da hun ikke kan få det til at hænge sammen

-Lene og Trine S starter nyt hvalpehold op med plads til ca. 14 hvalpe

-Bestyrelsen spørger Anette om hunkunne tænke sig at komme tilbage som træner

 

  • Ventelister/nye hundeførere

-Der er pt 6-8 nye hvalpe

-Der er folk som gerne vil træne agility men der har været lukket for optag, da der ikke har været plads. Nu åbnes der igen for optag og der har været nye hf for at prøve et par gange

-Der er kommet et par nye hundeførere på familiehold og nogle af hvalpene rykker til familiehold efter jul

 

 

  • Ideer til fremtidige arrangementer

-Vi skal have fokus på at ryste klubben sammen gennem forskellige aktiviteter/arrangementer evt. fiduslege, leg/træning på tværs, kursusarrangementer, arbejdsdage, workshopsdage, flette/aktivitetsdag.

-Vi indkalder til medlemsmøde og forsøger herigennem at engagere folk til at deltage i forskellige udvalg såsom konkurrenceudvalg, aktivitetsudvalg, hus-materialeudvalg. Måske har vores medlemmer gode ideer til et arrangement eller måske har de lyst til at arrangere noget uden at sidde fast i et udvalg

-Holdene (trænerne herpå) skiftes til at stable et arrangement på benene

-Karina, Lise og Anne laver et arrangement for trænere og/eller medlemmer i marts (Karina, Lise og Anne sidder endnu ikke i et fast aktivitetsudval)

 

  • Evt.

-Karina og Lise deltager på Tranum. Anne deltager måske.

-Forslag om at indkalde 2.suppleanten i bestyrelsen

-Ønske om et bedre informations- og kommunikationsniveau fra bestyrelsens side

-Ønske om at beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder offfentliggøres i klubben som minimum

-Ide om at sende nyhedsbrev ud – hvad sker der i klubben, hvad arbejder vi med

-Der er brug for viden ift. om der er afsat et beløb til kurser for hver enkelt træner om året.

-Hvis man har noget som der skal på hjemmesiden sendes det til Aksel – dette kunne sagtens være opslag som man ellers ligger på facebook eks. deltagelse i VM eller DKK’s DM (det kan jo ligge begge steder)

-Opdateringer til hjemmesiden sendes til Lasse eller Sabina

-Forslag om at man indimellem bytter hold, således at det ikke er samme træner som år efter år har de samme hundeførere

-Ønske om en klar beslutning ift. hvor mange gange i træk hf kan melde afbud/ ikke komme til træning og stadig forvente samme opmærksomhed fra træneren altså ”samme plads på holdet” – dette er pt mest gældende på agility

-Ønske om at få undersøgt om indkørsel kan flyttes s åledes at agilitybanen kan udvides. Aksel vil gerne gøre et stykke arbejde med dette, men har brug for hjælp fra bestyrelsen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *