Referat af møde i projektgruppen vedr. DcH Aalborgs hjemmeside 04.05.2018 kl. 15.30 i klubhuset.

1. Generelt vedr. opbygningen af hjemmesiden – opleves der forhold som virker blokerende for tilvejebringelse af data jf. drejebogen, herunder træghed med indhentning af oplysninger fra de valgte kilder?

Der opleves ingen store hindringer for tilvejebringelse af hjemme siden, bidragsydere opfordres til at melde ind hvis de har problemer med at tilvejebringe materiale/tekst

2. Gennemgang af status på de enkelte menupunkter – gennemgang af vedhæftede notat som var mit grundlag for en orientering på trænermøde 22.04.2018

Dokumentet ajourført og vedhæftet – Læs BIlag her

3. Tilføjelse af punkt under ”Om os” nemlig dokumenter der beskriver hvorledes vi efterlever persondataforordningen

– privatlivspolitik

– fortegnelse over behandling af personoplysninger

– databehandlingsaftale

Medlemmerne opfordres til at læse dokumenterne, da de angiver hvilke rettigheder de har vedr. behandling af deres data

4- Den fremtidige organisering af vedligeholdelse af hjemmesiden. Rollefordeling/ansvarsfordeling. Webmasterrollen? ansvarshavende redaktør (formanden), er der brug for en operationel redaktørrolle? Ansvarlige for vedligeholdelsen af informationerne på de enkelte menupunkter?

Der blev besluttet at videreføre projektgruppem som et stående udvalg vedr. DcH Aalborgs hjemmeside og med samme bemanding. Opgaver og ansvarsfordeling beskrives til næste møde i projektgruppen/udvalget (Aksel)

5. Evt. herunder næste møde

Næste møde 17.09.2018 kl. 15.30 i klubhuset

 

04.05.2018 Aksel Lund

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *