Trænermøde den 7.2.18

Indbudte: Erik, Malene, Aksel, Pia, Karina, Lene, Trine S.

Afbud: Lene, Tine P

Aspiranter: Trine P. og Anne

Afbud: Trine P.

Dagsorden:

 1. Velkomst + gennemgang af dagsorden. Punkter til ”evt” skrives på.
 2. Valg af referent og ordstyrer. Skal der skrives beslutningsreferat?

Trine er referent. Lise ordstyrer

 1. Hvad indebærer Tovholderfunktionen? (Trine S.)

Se håndbogen som dog generelt skal ændres/ajourføres

 1. Forventningsafstemning til Tovholderen: Hvad er trænernes forventninger, hvad er Tovholderens forventninger? Konklusion.

Lises forventning til trænerne er at der er en åben kommunikation. At folk er positive og hjælper. Jævnlige trænermøder.

 1. Træneraspiranter – hvad er uddannelsesplanen (Trine S.)

Anne er hos Erik og Aksel indtil aftentræning
Trine P. er hos Lene og Trine indtil sommer
Evt. hjælp hos Lindholm 

 1. Præsentationsrunde. Kompetencer som træner, hvad har vi trænet i vinter?

Erik og Aksel træner B og C hunde, hvor mange går i konkurrence
Pia træner begynder C og C
Malene træner C, B og A
Karina træner unghunde

 1. Gældende holdlister.

Der skal være holdlister til afkrydsning i klubben
Første aftentræning tirsdag den 3.april og torsdag 5.april 

 1. Hvilken kategori og hundefører vil vi gerne beskæftige os med, når vi går til aftentræning?

Se punkt 9

 1. Planlægning af hold (træner og hf).

Erik holder pause når vi går til aftentræning, så her går Pia og Aksel sammen om de to hold – der vil så ikke være plads til flere hunde på dette hold
Malene fortsætter med det hold hun har
Vi siger IKKE nej til hunde – vi tager ALLE ind og så må vi tage udfordringen op når den melder sig ved evt. at flytte rundt på HF på holdene

10. Banefordeling og tidspunkter aftales.

Tirsdag – 1, 2, 3, 4, 7, 12, A og B
Torsdag – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, IPO og A
Lørdag – 12, A og B
Søndag – 3, 6, 7 inden kl.13.00
Banefordelingen tilsendes fra fællesklubben og er gældende fra 1.april 

11. Ledig kapacitet identificeres og aftales. Hvordan fylder vi op? Løbende oprykning/flytning til et andet hold kan være en model (klubhåndbogen).

Se punkt 9

12. Materialer til træning aftales og fordeles – evt. mangler meddeles Tovholderen, som aftaler med den Materielansvarlige.

Lise finder en dato til oprydning i containeren, hvor efter der laves en mangel liste Indtil der findes en materialeansvarlig så kontakter man Leif, hvis man har brug for materiale

13. Hvordan arbejder vi sammen og kommunikerer med hinanden (sms, mail, andet)

14. Fremtidig mødeaktivitet, erfaringsudveksling og vidensdeling (ny kursusviden deles på næstkommende trænermøde).

Jævnlige møder – Lise laver årshjul for lydighedsdelen

15. Input til hjemmesideansvarlig.

Vi afventer til siden er fungerende

16. Næste møde.

Se punkt 14.

17. Evt.

 • Referat fra fællesklub
 • Man må ikke selv kontakte kommunen for at få klippet græs, det skal gå gennem Jytte fra fællesklubben
 • Arealer til arrangementer skal bestilles gennem Jytte og tidsrum skal konkretiseres
 • Der mangler dræn forskellige steder på arealerne – Jytte tager kontakt til kommunen
 • Fællesklubben skal have nyt klubhus og har de fleste penge i hus, mangler dog 200.000.  
 • Ide om salg af lodder for hospitalsklovnene for at tjene penge
 • Myndeklubben har et arrangement i uge 25, hvor man kan tilbyde sig som hjælper – man får penge som hjælper som så kan doneres til fællesklubbens nye klubhus
 • Weekenden uge 24 er alle arealer booket
 • Forslag om fri ved for kursus – Majken Andersen
 • Ide om 2 fællesmøder om året for alle trænere hvor der evt. er et oplæg at snakke ud fra. Måske holde julefrokost for alle trænere. Når man har været på kursus så forpligter man sig på at vidensdele
 • Ide om at Malene afholder et ”kursus” i klar, parat, konkurrencestart
 • Møder i fællesklubben varetages af Erik(evt.Lise) og en fra bestyrelsen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *