Nyhedsbrev Maj 2018

Nyhedsbrev maj 2018

Emner fra fællesmødet mellem hovedbestyrelsen (HB) og landsforeningens udvalg den 14. april og hovedbestyrelsesmøde den 15. april.

Samarbejde med DKK om rally og agility
HB holdt et lille møde med rally- og agilityudvalgene for at få helt styr på samarbejdet med DKK i de to sportsgrene.
Forretningsfører Jan skulle til møde i DKK efterfølgende om netop disse to programmer.
Programmerne er ens i DKK og DCH, men der er forskelle på regelsættet uden om programmerne. Der er forskellige typer DM og andre regler i hver forening.
Der er nogle udfordringer omkring uddannelse, efteruddannelse, kørepenge m.m. i forhold til dommere i de to foreninger. Hvem skal betale og skal dommerne være medlem for at kunne dømme.
I agility kan man overføre den samlede oprykning mellem foreningerne så f.eks. en klasse 3 hund ikke skal starte helt forfra i den anden forening. Det kan man ikke indenfor rally og der vil rallyudvalget meget gerne have den samme ordning.
Jan melder tilbage fra mødet med DKK’s direktør, at de ser positivt på at få samarbejdet helt på skinner, så vi ser frem til at få en fornuftig aftale.

Friluftsrådets lokalforeningspulje
Friluftsrådet har lagt sine støttepuljer om, så der nu er 2,5 millioner i en helt ny lokalforeningspulje. Planen med denne pulje er at støtte lokale initiativer, der i blandt også nogle lidt mere ”kedelige” ting som hjemmesider, regnskabsprogrammer og den slags, som man normalt ikke kan søge tilskud til.
Der vil også blive mulighed for støtte til nye lokale initiativer, som agilitybaner, nye springbrætter, beplantning af træningsplads m.m. Friluftsrådet er også meget positive omkring fælles initiativer på tværs af foreninger.
I det hele taget bliver der mulighed for støtte til lokalt friluftsliv. Der kommer mere konkret information senere, når Friluftsrådet har fået udarbejdet pjecer m.m. Ansøgningsfristen kommer til at ligge efter sommerferien, så der er god tid til at lægge hovederne i blød – der er penge derude, der bare venter på at komme ud at arbejde ?
Og husk – det er kun lokalforeningerne der kan søge.

Nye procedurer for budget og afregning i landsforeningen
Der er lavet nye budgetskemaer til landsforeningens udvalg og de skal fremover fremlægge detaljerede budgetter for driftsudgifter og udgifter til aktiviteter.
I de nye budget- og regnskabsskemaer bliver det muligt for HB og udvalgene at følge økonomien nøje også for hver enkelt aktivitet.
Der kan nu laves afregning med elektronisk afregningsbilag samt indscannede kvitteringer.

Annoncer i DcH-bladet
På fællesmødet blev dette emne diskuteret.
Er det rimeligt, at direkte konkurrerende virksomheder til DcH kan annoncere i DcH bladet?
Der har været annoncer for forskellige hundeskoler og konsulenter, der tilbyder ydelser, som også kan fås gennem DcH.
Der var enighed om, at den type annoncer ikke mere vil forekomme i vores blad.

DcH’s værdier
Mange andre foreninger og virksomheder har nedskrevne værdier for, hvordan man skal behandle hinanden, hvordan samarbejdet skal foregå. Der skal vises respekt for andres holdninger osv.
Det har vi ikke i DcH og det er på tide at vi får det.
Det hjælper nok ikke en hel masse at lave endnu en orientering til håndbogen, så der skal også arbejdes med en kampagne f.eks. i DcH-bladet.
Der blev nedsat et ad hoc udvalg bestående af Ole Suurland, Frede Pedersen og Lene Bendtzen.

Konkurrencer i DcH’s program
Der er rigtig mange udfordringer omkring DcH’s program i disse år og der blev diskuteret mange forskellige ting.
Omkring C-klassen 
Der er ikke mange C-hunde til konkurrencerne mere, kan vi gøre noget ved det?
Måske skal det gøres lidt lettere at være C-hund. Det kunne f.eks. være tilladt at rose hunden under lineføring, som er en ikke helt let øvelse for mange.
Dommerudvalget og konkurrenceudvalget er ved at kikke på modernisering af C-klassen, og de modtager gerne input.
Omkring landsdækkende konkurrencer i A- og E-klassen
Både lokalforeninger og hundeførere oplever mange frustrationer omkring de landsdækkende konkurrencer i disse to klasser. Det er svært for hundeførerne at blive meldt til, da der er meget stor interesse for disse konkurrencer. Samtidig oplever lokalforeningerne at de udtagne hundeførere melder afbud, så klassen måske ender med ikke at blive fyldt op alligevel.
En del af problemet er også, at der ikke er konkurrencer nok i disse klasser i kredsene, så derfor er der det store pres på de landsdækkende.
I kreds 1 forlanger man, at hvis en lokalforening vil afholde en C- eller B-konkurrence, så skal man tage enten A eller E med.
Kreds 6 har store problemer med at få nogle til at afholde konkurrencer for A og E.
Det kan måske afhjælpe noget af problemet at hæve oprykningskravet i B-klassen, så der kommer færre A-hunde.
Konkurrenceudvalget er opmærksom på problemerne.

Konkurrenceprogrammet er midlertidig udsolgt fra lageret i papirs format og vil først komme på lager igen, når det er blevet tilrettet. I mellemtiden kan det downloades fra hjemmesiden.

DcH’s vision og målsætninger
Vision og målsætninger blev vedtaget på DcH’s landsmøde i marts måned og vi skal derfor nu i gang med at arbejde med tingene.
Der er flere ting, der skal arbejdes med.
Først og fremmest lægges der op til, at DcH kan køre en kampagne i 2020/2021: ”Aktiv hund – i DcH” er indtil videre det bedste bud på et slogan. Denne kampagne skulle gerne have til formål at skaffe flere medlemmer i DcH og selvfølgelig skal lokalforeningerne gerne være med på den.
Det er derfor de nye Agriakurser er sat i værk. Disse kurser kommer ud i hver enkelt lokalforening og omhandler introduktion af nye medlemmer i foreningen. Bl.a. velkomst til nye medlemmer – gode ideer til belønnings strategier – gode øvelser til hvalpe og teenagehunde.
Det andet ben i målsætningerne er at få landsforeningen og dermed HB og udvalg til at arbejde med flere målbare mål, så vi løbende kan følge udviklingen i DcH. Det kan f.eks. være antal konsulentbesøg, antal C-hunde i konkurrence, aflagte prøver i IPO osv. osv. Det kan måske umiddelbart virke lidt kedeligt, men tal er sådan en god mulighed for at tegne grafer og dermed følge udviklingen i de enkelte områder.
Der er naturligvis også mange ting, der ikke kan måles og disse ting, skal der også følges op på.
Nu har vi i hvert fald et godt udgangspunkt for at styre udviklingen i DcH i den rigtige retning.
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på en egentlig strategi for udviklingen i DcH.

Med venlig hilsen
Annette Lunau
Landsformand

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *