Referat af møde i projektgruppen vedr. DcHs hjemmeside

Referat af møde i projektgruppen vedr. DcHs hjemmeside

17.04.2018

 

Hovedmenu Hjemmeside:

 

 

Om os        Tilmelding          Medlemsinfo         Træning          Galleri         Konkurrencer           Link

Seneste nyheder

 

Undermenu hjemmeside

Om os:

Generelt (Aksel)  OK

Hvorfor vælge os (Aksel) OK

Her bor vi (Sabina) OK

Bestyrelsen (Leif) beskrivelse jf. kravspecifikatiuon på vej + billed

Udvalg (Leif) beskrivelse jf. kravsspecifikation på vej men minus billede

Vedtægter (Leif/Stefan) sendes til Lasse

Sponsorer (Leif afventer næste møde)

Medlemsfordele (Sabina indsætter nuværende medlemsfordele på hjemmesiden)

 

Tilmelding

Tilmeldings blanket (Sabina – blanket er ok skal sendes til Stefan)

Adr. ændrings blanket (Sabina blanket er ok – nødvendige oplysninger er navn og medlemsnummer – dette kan fås hos træneren – sendes til Stefan)

 

Medlemsinfo:

Vi tilbyder (Aksel – Laila og Trine)  Revideret notat kommer

Nyhedsbreve (Leif – Aksel laver forslag til nyhedsbrev vedr. medlemmernes oplysninger til hjemmesiden for at relevante sider er ajourført)

Referater (Leif sender referater fra generalforsamling/bestyrelsesmøder til Lasse/Betina–Aksel sender referat fra trænermøde) – alle referater fra 2018 skal på hjemmesiden

Kontingent (Leif/Stefan sender dokument til Sabina/Lasse)

Kalender (Leif og bestyrelsen) Delvis OK

Artikler og info (Leif sender artikel vedr. titertest og materiale vedr. fællesklubben til Sabina/Lasse)

Hundeførermærket (Aksel)  OK

Pokaloverigt (Leif sender til Sabina/Lasse)

Apporten (Aksel sender forespørgsel ud til medlemmerne om de er i besiddelse af eksemplarer af vores klubblad)

Jubilæumsskrift (Lasse lægger kopi af jubilæumsskrift ind på hjemmesiden – Sabina meddelte at scanner til scanning af gamle billleder kan lånes)

 

Træning

Hvalpehold (Trine og Aksel) Notat på vej – holdliste – minus billeder?

Unghundehold (Trine og Aksel) Notat på vej- holdliste – minus billeder?

Familiehundehold (Trine og Aksel) Notat på vej – holdliste – minus billeder

DcHs lydighedshold (Trine og Aksel) Notat på vej – holdliste – minus billeder?

Rally lydigheds hold (Laila og Aksel) OK – holdliste – minus billeder?

Agility hold (Laila og Aksel) OK – hildliste – minus billeder?

Trænerliste (Leif) Vil alle trænere på en liste – hvad med billede – afventer trænermøde 22.04.18?

Træningstider (Leif) OK men mangler ajourføring afventer trænermøde 22.04.18

Baneoversigt (Leif) Her anvendes kort over naturområde Voerbjerg – Lasse kontakter kommunen vedr. kort

 

Galleri

Træningssituationer (Karina kan kontaktes for at få lavet billeder fra træningssituationer deltagerne skal acceptere)

Konkurrencesituationer (Karina kan kontaktes til at lave billeder af konkurrencesituationer deltagerne skal acceptere)

Æresmedlemmer (Leif kontakter Leif, Bitten, Bent, Rikke for at aftale hvad vi viser (evt. accept af billed) og skriver på hjemmesiden

Wall of fame (DM vinder lægges på – Sabina aftaler accept af billede og tekst)

Formænd gennem tiderne (Sabina ajourfører list og den lægges på hjemmesiden efterfølgende kontaktes de enkelte personer vedr. om billede vil være OK)

Historiske billeder (scanner kan lånes af Sabina – afventer en oversigt over hvilke billeder vi vil vise – Aksel laver en oversigt over ”ønskede” billeder jfr. kravsspecifikation )

 

Konkurrencer

DcH Kreds 1 (Lasse – link til kalenders) ellers OK

Dch online (Lasse) OK

Resultater (Aksel laver et nyhedsbrev vedr. hvilke oplysninger hundeførerne skal meddele Lasse om deres konkurrencedeltagelse)

 

Link

Dch Danmark (Lasse) OK

DcH kreds 1 (Lasse) OK

Årbogen (Lasse retter link)

DcHs konsulenttjeneste (Lasse) OK

Dchs eftersøgningskorps (Lasse) OK

DcHs onlineshop (Lasse retter link)

Hundeloven fødevarestyrelsen (Lasse) OK

Hundeloven retsinformation (Lasse) OK

Hundeskove (Lasse) OK

Friluftsrådet (Lasse) OK

 

Generelt et godt møde som sidst – der er nogle små hængepartier som når de er udført vil vise en ret interessant og ”informativ” hjemmeside.

Vi overvejer brugen af billeder i konkrete situationer – eks. kommende AG-konkurrence hvor Leif orienterer om at vi vil tage nogle generelle billeder til vores hjemmeside – hvis nogen ikke vil portrætters skal de sige til.

Emnet vedr. medlemslister og billeder tages op på kommende trænermøde 22.04.18.

 

18.04,2018

Aksel Lund

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *