Referat af møde den 21.03.18 vedr. DcH Aalborgs hjemmeside

Deltagere Leif, Lasse, Sabina og Aksel.

Afbud fra Betina

Oplæg til hjemmeside gennemgået for at få et fælles udgangspunkt.

Der er aftalt en successiv opbygning efterhånden som baggrundsmaterialet er klar

Generelt vedr. billeder afventer det en afklaring af om det kræver en accept fra de personer der portrætteres, en revision af persondataloven træder i kraft pr. 01.05.18

 

Med udgangspunk ti oplægget blev følgende opgavefordeling aftalt:

 • Strukturskabelon (Lasse) Forside – årgangsbilleder ”afventer” der findes et enkelt billede som sættes på i opstarten
 • Nyheder (Leif) der kan allerede nu sendes en nyhed om dette projekt samt en vedr. tilmelding af nye hundeførere (rally)

Om os:

 1. Generelt (Aksel)
 2. Hvorfor vælge os (Aksel)
 3. Her bor vi (Sabina)
 4. Bestyrelsen (Leif)
 5. Udvalg (Leif) afventer bestyrelsesmøde
 6. Vedtægter (Leif)
 7. Sponsorer og medlemsfordele (Leif) afventer bestyrelsesmøde

Medlemsinfo:

 1. Vi tilbyder (Aksel)
 2. Nyhedsbreve (Leif) afventer bestyrelsesmøde
 3. Referater (Leif) sendes til Lasse – Aksel orienterer Trine vedr. referat af trænermøde
 4. Kontingent (Leif og Stefan)
 5. Adresseændring (Leif og Stefan)
 6. Kalender (Leif og bestyrelsen)
 7. Artikler og info (Leif) afventer bestyrelsesmødet
 8. Hundeførermærket (Aksel)
 9. Pokaloversigt (Leif)
 10. Apporten, afventer næste møde
 11. Jubilæumsskrift, afventer næste møde

Træning

19-24 Afventer næste møde – det skal afklares om vi må sætte hundeførernes navne på hjemmesiden uden tilladelse – endvidere kan teksten vedr. de forskellige træningstilbud være mere omfattende en på siden ”vi tilbyder”

25 Trænerliste (Leif)

 1. Træningstider (Leif)
 2. Baneoversigt (Leif) Her vil det fint om vi kan bruge det kort som kommunen har sat vedr. ”Naturområde Voerbjerg” og herpå indtegne baneopdelingen. Lasse kontakter kommunen vedr. kort.

 

Galleri:

Alle foto som foreslået indsat på  afventer afklaring om retningslinjer for . Afventer til næste møde.

Formænd gennemtiderne (Aksel)

Galleri Wall of fame (Lasse)   der kunne sættes et billede af vores DM vinder på med tilladelse

 

Tilmelding:

Tilmeldingsblanket (Sabina) skal nok afhandles med Betina!

Kreds 1 (Lasse et link til siden generelt)

DcH online (Lasse et link til online tilmelding)

Resultater (Lasse – Leif laver et nyhedsbrev vedr. hvilke oplysninger Hundeførerne skal meddele Lasse om deres konkurrenceresultat)

 

Link

Lasse opretter de nævnte links – de 6 første er til specifikke emner på DcH danmarks hjemmeside. De øvrige hundeskovene og Friluftsrådet kan findes på Lindholms hjemmeside og linket til Hundeloven sender Aksel til Lasse.

Dette er resultatet af første møde om DcH Aalborgs hjemmeside  – et godt og effektivt møde

 

Næste møde er aftalt til tirsdag den 17.04.18 kl. 15.30 i klubhuset

 

22.03.2018 Aksel